Restauració de masies i cases velles

   Col.locació de pedra natural o artificial com antigament.
   Voltes de canó.
   Voltes de quatre punts.
   Revolts d´escala.
   Terres rústics amb enmarcats, senèfes, etc…
   Reabilitació de voltes.
   Tenim picapedrer.
   Fuster
   Manyà forjador “ferrer”
   Sanejament de parets de remolinats, etc…
   Terrasses, teulades, porxos, com avans anb cairats llates
   I rajoles.

En general tot el que està relacionat amb rehabilitació i també amb construcció nova imitan al màxim com avans amb els materials propis de l´època morter de calç, morter amb picments de colors, Rajoles velles, ràfecs, teules, cantoneres de pedra picada de recuperació o nova disposem de picapedrer.

Reforsar volta antiga amb mallat, armadura i tirant roscat