Excavacions, àrids i enderrocs

-Excavacions: tot tipus de rases, cates rebaixos fonaments etc…

-Àrids: tot tipus de transport de sorres, graves, terres a granel i
també amb big bag.

-Enderrocs: tot tipus d´enderrocs cases, valles etc… amb transport a l´avocador de runes autoritzat i el certificat de runes.
L´empresa disposem de diferentes màquines i camions amb grúa de gran tonatge.

El nostre personal està capacitat i previamente format per evitar riscos i oferir un bon servei.

col.locació armadures i esperes per a pilars