Tramitació de documentació


Plans de Seguretat i Salut
Per al compliment de la normativa de Prevenció de Riscos Laborals, elaborem el pla de seguretat del seu projecte constructiu, amb les gestions d’obertura a btreball necessàries.

Projectes de reforma
Vol canviar la distribució? Necessita substituir la coberta? O simplement vol rehabilitar casa seva? Li fem l'estudi de la millor opció i pressupost ajustat a cada cas.

Millorar l'accessibilitat del seu habitatge
Projectes d'instal·lacions d'elevadors o ascensors en habitatges unifamiliars i plurifamiliars. Tramitació de llicència d'obra i, si ho desitja, li comparem pressupostos.

Per obrir el seu negoci
Projectes de reforma de locals comercials, i projectes d'activitats per legalitzar l'obertura i tramitació amb les administracions corresponents.


Cèdules d'habitabilitat
Certificat d'habitabilitat d'habitatge usat, o tota la tramitació i gestions necessàries fins a l'entrega. Informes i dictámenes
De patologías estructurales, de fisuras o del estado actual de su vivienda.


Certificats de superfícies, etc…
Inspecciones técnicas de edificios Revisió obligatòria que hauran de passar tots els edificis d'habitatges plurifamiliars segons la seva antiguitat.


Gestió de pressupostos i planificació d'obra
Realització de comparatius dels pressupostos rebuts, assessorament al client i, si ho necessita, organització i control de les etapes d'obra fins a la seva finalització.

Projectes de piscines i altres…
Realització de piscines, des de l’elaboració del projecte, tramitació de llicència a l’ajuntament i la seva construcció fins a l’últim detall de jardineria.


Altres projectes
Projectes de tanques, coberts, porxos de tot tipus, cobriment de
terrasses, etc...

Tenim arquitecte tècnic per tràmits de documents i presupostos