Tradició i modernidat

Part de la nostre història

Tenim documentació dels meus avant pasats que data dels anys 1700 es tracta d´un llibre de comptavilitat on un avant pasat meu escrivía els jornals (hores), i amb què es pagava ous, blat, civada, blat de moro etc…eren temps difícils tothom pagava amb la matèria prima que podia treure de l´hort ,del camp etc…diners no ni havien gaires. Podem parlar d´unes 6 o 7 generacions que tenim documents encara que s´ha anat canviant de nom les empreses. Actualment l´empresa es Pere Serra Ribas S.L.

Som una empressa amb ganes de continuar el llarg camí que porten fet els nostres avant passats amb entusiasme esforç i qualitat. La dimensió empresarial que els podem oferir te un ventall ampli de serveis integrals, propis de la nostra empresa sense intermediaris que així no puguin encarir el producte als nostres clients, evitan esperes i que els projectes sallarguin massa.

L´empresa està especializada amb la restauració de masies i cases velles, però també fem obra nova, reformes i manteniments en algunes empreses importants del sector de l´aigua etc…

Disposem de clasificació empresarial que això ens permet contractar obra pública “administració”. Pere Serra Ribas S.L. També disposa d´un equip tècnic i professional, de maquinària i medis propis per poder gestionar qualsevol tipusd´obra. Ara els convido a que ens coneguin millor visitant la nostre pàgina web i els farem cinc cèntims del que els podem oferir.

Casa de pedra, arcs cantoneres picades a l´obra per picapedrer